♦ برگزاری کارگاه روش تدریس۱

♦ جلسه با انجمن حمایت از بیماران آلوپسی

♦ جلسه کمیته پژوهش با حضور دکتر رضا زمانی 

♦ اولین جلسه مرکز ملی راهبری و توسعه خدمات مشاوره و سلامت روان با دکتر علیرضا نبی 

♦ برگزاری کارگاه درمان اختلالات اضطرابی کودکان  ۵ و ۶ ساله در استان بوشهر

♦ نشست پژوهشگران ایرانی و آلمانی در دانشگاه شهید بهشتی با حضور نمایندگان مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان

♦ برگزاری کارگاه روش تدریس ۲

♦ بزرگداشت روز روانشناس و مشاور

♦ دالان تاریخی روز روانشناس و مشاور

♦ اسامی پیشکسوتان تقدیر شده در روز روانشناس و مشاور

♦ بزرگان روانشناسی ایران

♦ بزرگان روانشناسی جهان 

♦ برگزاری جلسه مشترک با مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران

♦ برگزاری اولین همایش نقش روانشناسی و مشاوره در ارتقاء سلامت روانی و رفتارهای اجتماعی استان البرز 

نشست سلامت معنوی و اخلاق

♦ جلسه بررسی شبکه سلامت روانی-اجتماعی و بیمه خدمات مشاوره و روانشناختی با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان (نایب رییس محترم اول مجلس شورای اسلامی) و جناب آقای دکتر واعظ مهدوی

 جلسه مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور در خصوص طراحی شبکه سلامت روانی-اجتماعی

 جلسه کارگروه اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره (کمیته آموزش مرکز ملی راهبری وتوسعه سلامت روان کشور)

اولین جلسه کمیته آمار و تحلیل مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

بیست و دومین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

هفتمین جلسه هم اندیشی شبکه سلامت روان کشور

بیست و سومین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور

 برگزاری جلسه تدوین بسته خدمتی روانشناسی و مشاوره پروژه نماد

بیست و پنجمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

بیست و ششمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

رونمایی از طرح نماد 

بیست و هفتمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور

 برگزاری جلسه تدوین بسته های خدمتی نماد

بیست و هشتمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

کارگاه برنامه ریزی آموزشی برگزار گردید 

♦ برگزاری نخستین جشنواره روز رواشناسی و مشاوره

برگزاری نشست تخصصی و علمی حد مطلوب جمعیت

نشست تخصصی و علمی پیشگیری و مداخله در خودکشی 

برگزاری مراسم رونمایی از سامانه آموزش مداوم  روانشناسان و مشاوران