کارگاه برنامه ریزی آموزشی مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۱۳۹۵/۸/۲۶ برگزار گردید.

 مراسم افتتاحیه کارگاه با پخش قرآن مجید و سرود ملی آغاز و با سخنرانی جناب آقای میر محمد صادقی (معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور) ادامه پیدا کرد.

در ابتدای کارگاه سنجش طرح شده از جانب استاد از شرکت کنندگان انجام گرفت و در ادامه مباحث مورد نظر استاد تدریس و شرکت کنندگان به فعالیت گروهی و رفع مشکل پرداختند.

در آخر کارگاه نیز مقرر گردید سنجش نهایی از شرکت کنندگان، با ارسال فایل های مورد نظر از جانب آنان به استاد، صورت گیرد. همچنین فرم ارزیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید.

 

گزارش تصویری را اینجا ببینید!