دومین کارگاه روش تدریس با هدف آموزش عملی فنون تدریس و ارزیابی دبیران آموزشی استان ها برگزار گردید.این کارگاه با حضور مسئولین سازمان بهزیستی، کارکنان مرکز ملی راهبری و دبیران آموزشی استان های مختلف کشور،در تاریخ ۱۸فروردین ماه تشکیل گردید.در ابتدای کارگاه آقای مهدی میرمحمد صادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی) به ضرورت بحث آموزش و اهمیت آن در سازمان اشاره کردند. همچنین به تبیین فعالیت های آموزشی در دو حوزه تخصصی و سلامت روان پرداختند.پس از آن مهندس رضازاده به قابلیت های سامانه LMS (آموزش مجازی) پرداخته و توضیحاتی در راستای نحوه استفاده از این سامانه ارائه نمودند.سپس آقای حسن زحمتکش(رییس مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان معاونت مشاوره و امور روانشناختی) به قابلیت همکاری دبیران آموزشی هر استان با مرکز ملی راهبری در حیطه های علمی پژوهشی اشاره کردند. همچنین ایشان بیان کردند که بدنبال نشست های مشترک با کتابخانه ملی، امکان حمایت از چاپ کتاب های مربوط به حوزه سلامت روان فراهم شده است.در ادامه ایشان توضیحاتی در ارتباط با کمیته های تخصصی داده و خبر تشکیل کمیته پژوهشی مرکز ملی راهبری را اعلام نمودند. پس از آن دبیران آموزشی ۳۲ استان آموزش خود را هر یک در ده دقیقه ارائه دادند. هدف از این ارائه، ارزیابی مهارت تدریس مدرسین و هم آموزی شرکت کنندگان بود. ارزیابی دبیران، توسط کمیته داوری مرکز ملی راهبری و سایر دبیران علمی حاضر در کارگاه انجام گرفت. در انتها خانم سهیلا رحمانی دبیر کمیته آموزشی و آقای محسن دادجو دبیر کمیته پژوهشی مرکز ملی راهبری به سوالات حاضرین پاسخ داده و برنامه های آتی کمیته های مذکور را بیان نمودند.

photo_2016-04-09_08-32-11

گزارش تصویری را اینجا ببینید!