هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع،بر میزان ابهام و عدم قطعیت شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی افزوده می‌شود، نقش عوامل اجتماعی،خانوادگی و فردی هم در ایجاد و گسترش این آسیب‌ها و هم اتخاذ رویکردهای اجتماعی و پیشگیری و کنترل آنها پررنگ‌تر و ملموس‌تر می‌گردد.بنابراین حیات،پویایی و موفقیت در محیطی که به طور دایم در حال دگرگونی است مستلزم اتخاذ رویکردها،روش‌ها و ابزارهایی است که امکان انعطاف و تطبیق آگاهانه،مبتنی بر دانایی و خلاق را با سرعت،روانی و چابکی لازم به آن بدهد.درچنین شرایطی ضعف در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب به منظور اتخاذ رویکردهای مقتضی در پرداختن به مقوله آسیب‌های اجتماعی،عدم کفایت پژوهش‌های میدانی،عدم بومی‌سازی دانش وارداتی در این زمینه که منجر به بی‌توجهی به نیازها،اولویت‌ها و دغدغه‌های داخلی و ملموس مردم جامعه می‌گردد و نیز عدم استفاده از دانش داخلی بر ابهام،ناپایداری و پیچیدگی حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌افزاید.در روند توسعه، عدم توجه به نیازمندیهای خانواده و نیازهای فردی،موجب افزایش آسیبهای اجتماعی از جمله،افزایش آمار طلاق،تعارضات درون خانواده،بزهکاری،اعتیاد،فرار کودکان و نوجوانان و همچنین افزایش سن ازدواج خواهد شد.لذا توجه و تامین بسیاری از نیازهای بنیادی فرد و جامعه از جمله مراقبت از فرزندان و افراد ناتوان،تنظیم رفتار جنسی و زاد ولد،فراهم آوردن امنیت اقتصادی و به طور خلاصه تامین نیازی جسمی،روانی و روحی نقش اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.

مركز راهبري مشاوره که در اواسط بهمن ماه سال ۹۲ افتتاح و از خرداد ۹۳ شروع  به کار کرده است به منظور تهيه و تدوين نقشه بومي مهندسي وضعیت سلامت روان کشور و راهبري آن تشكيل گرديده است و ساز و كارهاي لازم را جهت فعال سازي،هماهنگي و همسويي تمامي ظرفيت هاي علمی و اجرایی کشور فراهم مي نمايد.تا همگام با حركت مهندسي سلامت روان كشور سيستمي را طراحي و پويا نمايد كه محصول آن حركتي است مستمر،دائمي و پيوسته با شتابي مناسب به سمت شكل گيري جامعه اي با وي‍ژگي هاي مبتني بر ارزش هاي فرهنگ اسلامي و کاهش آسیب های اجتماعی.بنابراين هدف غايي و چشم انداز نهايي ماموريت مركز،جامعه اي است سالم كه به طور مشخص انديشه،باور و رفتارهاي آحاد مردم و تمامي نمادها و جلوه هاي عيني زندگي و كليه سازه ها و ساختارهاي اجتماعي تجسمي زيبا و كامل ازحيات انسان مسلمان و با تقوا را در اجتماعي با كرامت هاي اخلاقي اسلام تجلي مي نمايد.بدون ترديد تحقق اين رسالت و مأموريت بزرگ و مديريت و راهبري حركت اجتماعي به سوي اين آرمان در کشور مستلزم تدبيري است كه همه ارگان ها و سازمان هاي اجتماعي را در يك تعاملي هماهنگ و همسو به سمت اين اهداف رهنمون نمايد.

 

 

◊◊ جهت مشاهده بروشور مرکز کلیک نمایید ◊◊