آموزش‌های سلامت روان، توسعه و سازماندهی می‌شود

تاریخ : چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹

    جلسات کمیته آموزش مرکز ملی راهبری معاونت امور مشاوره و روانشناسی، با حضور دکتر رضا زاده معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، دکتر وحیدنیا معاون امور مشاوره و روانشناسی، دکتر زحمتکش رئیس مرکز ملی راهبری و کارشناسان آموزش، فعالیت …

 

 

جلسات کمیته آموزش مرکز ملی راهبری معاونت امور مشاوره و روانشناسی، با حضور دکتر رضا زاده معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور، دکتر وحیدنیا معاون امور مشاوره و روانشناسی، دکتر زحمتکش رئیس مرکز ملی راهبری و کارشناسان آموزش، فعالیت خود را از سر گرفت.

دکتر رضازاده با بیان اینکه در اهمیت آموزش برای پیشگیری از آسیبها و ارتقاء سلامت روان جامعه تردیدی وجود ندارد، تصریح کرد: آموزش در حوزه سلامت روان باید بیش از پیش توسعه و سازماندهی شود.

وی افزود: توسعه زیرساختهای توسعه آموزش، بخصوص آموزش مجازی با توسعه سامانه آموزش مداوم روانشناسان و مشاوران  (www.cpce.ir) فراهم خواهد شد و سامانه آموزش روانشناسان و مشاوران به عنوان اولین و مهمترین سامانه مرجع آموزش مداوم روانشناسان، در حال حاضر فعال است.

گفتنی است کمیته آموزش مرکز ملی راهبری با هدف سازماندهی و مدیریت آموزش سلامت روان تشکیل یافته است که تا کنون بیش از ۸۴ جلسه آموزش توسط این کمیته در محل ستاد مرکزی و راهبری برگزار گردیده است. اولین جلسه این کمیته در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ برگزار شد که تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ تعداد ۷۴ جلسه برگزار شده بود. اما به دلیل برخی از مشکلات، جلسات این کمیته طی یکسال گذشته به صورت مستمر و پیوسته تشکیل نشده بود.

ارسال نظر