راه اندازی آزمایشگاه جامع سلامت روان

تاریخ : سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان در نظر دارد به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان رشته‌های روانشناسی، تقویت و روز آمد کردن حرفۀ روانشناسی، تولید مستندات علمی بر اساس پژوهش و دانش بومی، تلفیق آموخته­‌های علمی با تجربیات عملی …

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان در نظر دارد به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان رشته‌های روانشناسی، تقویت و روز آمد کردن حرفۀ روانشناسی، تولید مستندات علمی بر اساس پژوهش و دانش بومی، تلفیق آموخته­‌های علمی با تجربیات عملی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان در به‌کارگیری آموخته‌های علمی خود و همچنین ایجاد محیط تحت نظارت صحیح علمی جهت آموزش فارغ‌التحصیلان روانشناسی «آزمایشگاه جامع سلامت روان» را راه‌اندازی نماید.

بی تردید تأسیس این آزمایشگاه در تقویت و افزایش مهارت­‌ها ، شایستگی­‌ها و کارآمدی فراگیران حوزه روانشناسی، بهره گرفتن از دانش متخصصان و نخبگان حوزۀ روانشناسی، فراهم نمودن امکان انجام پژوهش‌های دانشجویان روانشناسی در آزمایشگاه و افزایش روحیه مشارکت و همکاری متخصصان علوم روانشناسی در راستای تولید دانش بسیار مؤثر خواهد بود.

ارسال نظر