هفتاد و چهارمین جلسه کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان بهزیستی کشور روز سه شنبه در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

هفتاد و چهارمین جلسه از سلسله جلسات کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور در سال جدید با حضور جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم جعفری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای دکتر جعفری نژاد(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای ناصری(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، سرکار خانم کریمی(کارشناس معاونت مشاوره سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای دکتر خدابنده لو(کارشناس سامانه)،سرکار خانم جهاندار(دبیر علمی کمیته آموزش) در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ در محل سازمان بهزیستی کشور برگزار گردید.

این جلسه که قریب به یک ساعت به طول انجامید؛ در ابتدا سطح دسترسی کارشناسان محترم کشوری به حوزه فعالیت خود در سامانه آموزش مداوم مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اعضاء حاضر در جلسه به بحث و بررسی محتوای سامانه آموزش مداوم  و آموزش ها و کارگاه های آتی پرداختند.

 

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

ارسال نظر