جشنواره روانشناسی و مشاوره

دومین جشنواره روانشناسی و مشاوره برگزار می گردد

تاریخ : دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۱۷

همزمان با يازدهمين نكوداشت روز روان شناسي از سوي سازمان ملل، سازمان بهزيستي كل كشور با همكاري منظومه ي انجمن هاي علمي روان شناسي و دانشگاه هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، پژوهشكده ي شناختي، انجمن روانشناسی اجتماعی، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی، انجمن علمی روانشناسی اسلامی، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران، انجمن علمی مشاوره، انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن علمی مطالعات سالمندی، انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی، انجمن ایرانی روانشناسی و …. دومين برنامه ي گراميداشت اين روز را با حضور متخصصان و صاحب نظران روان شناسي، علوم و تربیتی مشاوره، روان پزشكي و ديگر رشته هاي همسو در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۲ برگزار مي كند.

همزمان با يازدهمين نكوداشت روز روان شناسي از سوي سازمان ملل، سازمان بهزيستي كل كشور با همكاري منظومه ي انجمن هاي علمي روان شناسي و دانشگاه هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، پژوهشكده ي شناختي، انجمن روانشناسی اجتماعی، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، انجمن علوم و فناوری های شناختی ایران، انجمن علمی روانشناسی کودکان استثنایی، انجمن علمی روانشناسی اسلامی، انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران، انجمن علمی مشاوره، انجمن روانشناسی سلامت ایران، انجمن علمی مطالعات سالمندی، انجمن روانشناسی صنعتی و سازمانی، انجمن ایرانی روانشناسی و …. دومين برنامه ي گراميداشت اين روز را با حضور متخصصان و صاحب نظران روان شناسي، علوم و تربیتی مشاوره، روان پزشكي و ديگر رشته هاي همسو برگزار مي كند. سخنراني هاي علمي، تقدیر از پیشکسوتان و فعالان حوزه های ذکر شده، تجليل از هنرمندان برجسته ي كشور از علوم روانشناختی و نظر متخصصان این حوزه در آفرینش آثار هنری خود بهره جسته اند. كه از دانش روان شناسي در كارشان بهره برده اند، ارائه ي طرح جشنواره ي روان شناسي، پاسداشت صدسالگی روانشناسی در ایران اهم برنامه های این همایش خواهد بود. 
ورود براي عموم آزاد است.

زمان: ۲۲ فروردین  از ساعت ۱۲_۹/۳۰

مكان: بزرگراه جلال احمد- ابتدای بزرگراه کردستان- تالارایوان شمس- سالن حرکت

◊◊ جهت دیدن پوستر دومین جشنواره روانشناسی و مشاوره کلیک کنید.

ارسال نظر