کارگاه برنامه ریزی آموزشی برگزار می شود

تاریخ : یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۸

کارگاه برنامه ریزی آموزشی کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۱۳۹۵/۸/۲۶ برگزار خواهد شد.

کمیته آموزش مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور با عنایت به سیاست های خود در راستای استانداردسازی مباحث آموزشی و تسهیل فرآیند آموزش با محوریت توانمندسازی نمایندگان علمی استان ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ و ۱۳۹۵/۸/۲۶ با تدریس دکتر  منصورعلی حمیدی اقدام به برگزاری کارگاه برنامه ریزی آموزشی می کند.

 

محل برگزاری کارگاه: خیابان شهید فیاض بخش، ضلع شمالی پارک شهر؛ سازمان بهزیستی کشور؛ سالن اجتماعات طبقه همکف

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

ارسال نظر