برگزاری جلسه تدوین بسته های خدمتی نماد

تاریخ : دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۴

جلسه تدوین بسته های خدمتی نماد در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۳ در محل مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشوربرگزار گردید.

 در این جلسه جناب آقای میرمحمدصادقی(معاونت محترم مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور)، جناب آقای کیایی(مدیرکل محترم دفتر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش)، جناب آقای دانش(مدیر اجرایی پروژه نماد)، جناب آقای زحمتکش(رئیس محترم مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، جناب آقای رجبی(کارشناس مدیریت و ارزیابی عملکرد مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور)، خانم دکتر درخشانیان(سرپرست علمی و اجرایی بسته خدمتی مددکاری)، جناب آقای دکتر حقی(سرپرست علمی و اجرایی بسته خدمتی انتظامی)، جناب آقای دکتر قنبری(سرپرست علمی و اجرایی بسته خدمتی مشاوره و روانشناسی) حضور داشتند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دانش در خصوص نحوه طراحی و اهداف پروژه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) صحبت کردند. در ادامه وی هر یک از سرپرستان علمی – اجرایی بسته های خدمتی را معرفی نمودند. سپس سرپرستان علمی- اجرایی به معرفی هر یک از بسته های خدمتی و اقدامات انجام شده در راستای تدوین این بسته ها پرداختند. جناب آقای میرمحمدصادقی نیز ضمن خوش آمد گویی به سرپرستان بسته های خدمتی، کاهش آسیب های اجتماعی از طریق ارائه خدمات پیشگیرانه مرتبط با سلامت روان را یکی از اولویت های معاونت مشاوره و امور روانشناختی دانست و افزود؛ هم افزایی علمی – اجرایی از طریق انجام کار تیمی یکی از اهداف پروژه نماد می باشد. جناب آقای دکتر کیایی نیز محوریت قرار دادن مدیریت مدرسه و معلم، ایجاد نگاهی چندجانبه جهت توانمند نمودن افراد در تدوین بسته های خدمتی را از اصول مهم در طراحی بسته های خدمتی دانست.

 

 

مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان کشور 

ارسال نظر