چهارمین کارگاه آموزش مشکلات توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی در اردکان برگزار شد.

امیر ولی عضدزاده رئیس اداره بهزیستی اردکان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی گفت: ضایعات نخاعی تاثیرات عمیقی بر زندگی افراد به لحاظ شخصی، خانوادگی و اجتماعی دارد و فردی که دچار معلولیت می شود، می بایست نحوه رفتار و حضور خود را در خانه و جامعه باز تعریف کند.امیرولی عضدزاده افزود: اگر در چنین شرایطی امکان آموزش های لازم برای وی فراهم نشود، معلول در زندگی اجتماعی به حاشیه رانده می شود.وی تصریح کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص بهداشت و سلامت شخصی، ارتقاء آگاهی فرد معلول با شرایط معلولیت و اندام های درگیر معلولیت برای پیشگیری از مشکلات ثانویه، کاهش مشکلات روحی – روانی، جلوگیری از تزلزل و فروپاشی خانواده معلولان و آموزش حرفه ای که زندگی متعارف را برای آنان میسر سازد، اجتناب ناپذیر است.رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت: به همین منظور، چهارمین کارگاه آموزشی کارشناسان و مربیان مرکز توانبخشی بهزیستی اردکان با عنوان آشنایی با مشکلات و توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی در این شهرستان برگزار شد.

عضدزاده با اشاره به اینکه بهزیستی اردکان بیش از ۲ هزار معلول و ۳۰۰ خانوار نیازمند شهرستان را تحت پوشش دارد، افزود: هم اکنون ۳۰ معلول ضایعه نخاعی تحت پوشش این اداره هستند که همه این افراد از کمک هزینه حق پرستاری و خدماتی سیار و ویزیت در منزل استفاده می کنند

منبع: خبرگزاری ذاکر

ارسال نظر