کاهش سریع باروری، عامل اصلی رشد سالخوردگی در ایران است

تاریخ : چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶

معاون مرکز تحقیقات جمعیتی و سالمندی دانشگاه ملی استرالیا:

معاون مرکز تحقیقات جمعیتی و سالمندی دانشگاه ملی استرالیا در نشست بررسی وضعیت سالمندی و الزامات سیاستی در آسیا با بیان اینکه استرالیا بیش از یک سده در راستای حمایت از سالمندان فعالیت می‌کند، گفت: ایران با کاهش سریع باروری در آینده‌ای نزدیک با جمعیت وسیع سالخورده روبروست که برون‌رفت از این وضعیت نگهداشتن سطح باروری با حداقل ۲ فرزند است.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

ارسال نظر