برگزاری دومین کارگاه اختلالات اضطرابی کودکان ۶-۵ ساله ویژه روان شناسان مجری طرح غربالگری با حضور کارشناسان و روان شناسان سه مرکز مشاوره مجری طرح برگزار گردید.

دومین کارگاه درمان اختلالات اضطرابی کودکان ۶-۵ ساله ویژه روان شناسان مجری طرح غربالگری اضطراب کودکان در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور کارشناسان و روان شناسان سه مرکز مشاوره مجری طرح و ۲۲ نفر از کارشناسان و روان شناسان در محل سالن امور فرهنگی بهزیستی استان بوشهر از ساعت ۸ الی ۱۶ برگزار گردید.

photo_2016-03-14_09-11-15photo_2016-03-14_09-10-59photo_2016-03-14_09-11-04photo_2016-03-14_09-10-37

ارسال نظر